Spring naar inhoud
Bekijk de ingezonden ideeën

Samen op zoek naar het nieuwe Oud en Nieuw

Samen met Zwolse inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties wil de gemeente Zwolle op zoek naar nieuwe manieren om oud en nieuw te vieren. Het doel is om de decembermaand en in het bijzonder de jaarwisseling tot een groot feest te maken voor alle Zwollenaren. Om ervoor te zorgen dat iedere Zwollenaar uit kan kijken naar een feestelijke decembermaand zijn we op zoek naar mens-, dier- en milieuvriendelijke ideeën, zonder vuurwerk. Tot 15 juni was het mogelijk om ideeën in te dienen. Reageren op het idee van iemand anders kan nog tot 24 juni. Nu is het tijd om aan de slag te gaan met alle spetterende ideeën die jullie ingediend hebben! 

Bekijk de ingezonden ideeën
ideeën gedeeld
Hoe werkt het?
1. Deel je idee

Tot 15 juni kon iedereen zijn of haar meest creatieve, originele en feestelijke ideeën indienen via deze website.

2. Deel je enthousiasme

Alle ingezonden ideeën zijn zichtbaar op OpenStad. Als inwoner kun je nog steeds aangeven over welke ideeën je enthousiast bent, en of je een bijdrage wil leveren.

3. De check

De ingezonden ideeën worden door een begeleidingsgroep (zie veelgestelde vragen) bekeken op haalbaarheid, behoefte in de stad, kosten versus bereik en de voorwaarden. Ook verbinden zij logische organisatoren.

4. De organisatoren

Vervolgens checken we bij de logische organisatoren van de ingediende ideeën of zij het daadwerkelijk willen organiseren. De gemeente gaat na of zij gewenste ondersteuning kan bieden.

5. Samen aan de slag

De ideeën die daadwerkelijk haalbaar blijken, worden door inwoners, organisaties, ondernemers en zo nodig de gemeente uitgewerkt tot aan de uitvoering.

Spelregels

 • Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Zwolle konden op deze site tot en met 15 juni ideeën indienen voor de viering van de decembermaand in het algemeen en de jaarwisseling in het bijzonder.  Bij het indienen gaven zij aan: 
  • Of je initiatief op straat-, wijk-, stadsdeel-, of stadsniveau is.  
  • Bij de indiending wordt gevraagd of de inwoner zelf met het idee aan de slag kan en wil, of een andere organisatie of ondernemer ermee aan de slag kan en welke ondersteuning er eventueel nodig is van de gemeente.  
 • De gemeente organiseert zelf geen centraal evenement, maar kan wel ondersteuning bieden aan een initiatiefnemer.  
 • Er zijn vooraf geen vaste budgetten vastgesteld. De gemeente is namelijk niet altijd betrokken bij een initiatief.  In sommige gevallen kan een initiatiefnemer bijvoorbeeld gebruikmaken van bestaande subsidies, zoals Premie op Actie, Buurtcultuurfonds en Buurtactie.   
 • Wanneer er activiteiten zijn waarin de gemeente een formelere rol heeft, stelt de gemeenteraad vast of het initiatief uitgevoerd kan worden en of de gemeente de nodige bijdrage gaat leveren.  
 • De ingezonden ideeën worden besproken door een begeleidingsgroep met verschillende maatschappelijke organisaties in Zwolle (zie de Veelgestelde Vragen voor de partijen in deze groep). Zij kijken naar de behoefte in de stad, haalbaarheid, kosten versus bereik en de voorwaarden. Ook kijkt de groep wie het beste betrokken kan worden bij de uitvoering van het idee.   

Tip: Hoe verder je idee uitgewerkt is, hoe groter de kans is dat jouw idee uitgevoerd gaat worden! 

Voorwaarden van een initiatief

 • Een initiatief vindt plaats in Zwolle. 
 • Een initiatief kan voor iedereen (mens & dier) veilig plaatsvinden.   
 • Een initiatief is milieuvriendelijk (afval, fijnstof, etc.).  
 • Een initiatief is diervriendelijk.  
 • Bij de uitvoering van een initiatief wordt rekening gehouden met alle Zwollenaren.

Tijdlijn

We staan nog helemaal aan het begin. Een mooie kans voor inwoners om mee te denken!

17 april t/m 15 juni

De indienfase – In deze fase konden Zwollenaren ideeën indienen voor een nieuw oud en nieuw. Reageren op andere ideeën kan nog tot 24 juni.

15 t/m 30 juni

De check - De begeleidingsgroep checkt op haalbaarheid, behoefte, kosten vs bereik en de voorwaarden.

Juli t/m September

Uitwerking - De organisatoren worden samengebracht en werken de ideeën uit.

Oktober en verder

Besluitvorming en aan de slag - Samen met inwoners, ondernemers en organisaties gaan we aan de slag met ideeën die tot uitvoering gebracht kunnen worden.

Veelgestelde Vragen

Waarom doen we dit?

De maatschappelijke roep om een vuurwerkverbod wordt steeds groter. Vuurwerk levert namelijk veel schade aan de omgeving en het milieu, en zorgt voor overlast bij mensen en dieren. De gemeenteraad heeft daarom eind vorig jaar aangegeven om vanaf dit jaar de jaarwisseling vuurwerkvrij te willen vieren. Dit doet de gemeente echter niet zonder eerst op te halen wat Zwollenaren graag nog in de stad zouden zien en wat zij samen met Zwolse organisaties kunnen organiseren.

Gaat de gemeente een groot centraal evenement organiseren?

De gemeente gaat geen centraal evenement organiseren, maar kan een centraal evenement van een andere initiatiefnemer mogelijk wel faciliteren met bijvoorbeeld middelen of een financiële bijdrage. Dit hangt er uiteraard van af of er initiatiefnemers zijn die een centraal evenementen willen organiseren dat binnen de kaders past. De gemeente ziet initiatieven graag op een kleiner niveau gebeuren (straat, buurt of wijk), om inwoners meer vrijheid te geven om iets te organiseren en vieren.

Hoeveel budget is er voor een initiatief?

Er is vanuit de gemeente vooraf geen budget vastgesteld voor initiatieven. De gemeente is niet bij elk initiatief betrokken en veel initiatieven kunnen gefinancierd worden met bestaande gemeentelijke subsidies of partijen die financieel kunnen ondersteunen. Als er voor de viering van het nieuwe Oud en Nieuw extra geld vanuit de gemeente nodig is, zal de gemeenteraad serieus kijken of dat beschikbaar kan worden gesteld.

Is het vuurwerkverbod al vastgesteld?

Hoewel een meerderheid van de gemeenteraad heeft aangegeven voor een lokaal vuurwerkverbod te zijn, moet er nog een definitief besluit genomen worden. Dit gebeurt nadat er inzicht is in alle ideeën om Oud en Nieuw met elkaar op een nieuwe manier te vieren. Het besluit zal volgens de huidige planning in oktober plaatsvinden.

Wat gebeurt er met de ideeën als het vuurwerkverbod er dit jaar nog niet komt?

De ideeën die haalbaar zijn, kunnen ook uitgevoerd worden als er geen lokaal vuurwerkverbod komt. Het gaat namelijk om nieuwe manieren om Oud en Nieuw te vieren. Ook wanneer er geen vuurwerkverbod komt stimuleert de gemeente graag nieuwe manieren om de decembermaand te vieren. ​

Wie zitten er in de begeleidingsgroep?

De begeleidingsgroep is een verzameling van Zwolse partijen die een groot netwerk hebben in de stad. De partijen die op dit moment aangehaakt zijn, zijn Zwollefonds - Binnenstad, Wijkmanagers, De Participatieraad, De Stadkamer en de Jongerenraad.

Login om verder te gaan
refresh

Cancel